NL
/
ENG

Privacyverklaring

Persoonlijke gegevens van bezoekers van onze website en de eventueel verstrekte gegevens zullen zorgvuldig door ons worden beheerd en gebruikt.

The Young Group zal zich hierbij houden aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Op de website van The Young Group worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder andere surf- en klikgedrag, zonder dat bezoekers zich hierbij hoeven te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de site te optimaliseren en/of meer gerichte informatie op de site te kunnen plaatsen ten behoeve van onze (potentiële) klanten.

U treft op de websites van The Young Group mogelijk links naar andere sites aan, zoals the Young Beheer en The Young Rentals. Zij maken onderdeel uit van The Young Group en kennen hierbij dezelfde privacyverklaring. Er zullen geen links zijn naar eventuele externe websites.

The Young Group kan uw persoonsgegevens, indien noodzakelijk, verstrekken aan verhuurders en/of andere geselecteerde partners van The Young Group wanneer u zich inschrijft via het contactformulier of zich aanmeldt voor een service of dienst.

Door u aan te melden via het bijgaande contactformulier geeft u The Young Group toestemming om u via e-mail op de hoogte te stellen van ontwikkelingen met betrekking tot haar projecten. U vindt altijd een hyperlink onderaan het bericht om u af te melden.

Dit Privacy Statement van The Young Group kan tussentijds worden aangepast. Check daarom regelmatig onze Privacy Statement.